Różne informacje techniczne związane z odsłuchiwaniem i obróbką audio. Głównie informacje o oprogramowaniu ale niekiedy i o sprzęcie.

wtorek, lipca 21

Nagrywanie audycji radiowych Polskiego Radia. Część pierwsza.

Nagrywanie audycji radiowych Polskiego Radia z Internetu. Cześć pierwsza.

Wstęp.

W poniższym artykule postaram się opisać metody nagrywania na komputer audycji Polskiego Radia nadawanych za pomocą Internetu. Cele jakie sobie postawiłem to:
  • Zachowanie najlepszej możliwej jakości nagrań.
  • Użycie wyłącznie darmowych programów.
Aby zachować możliwie najlepszą jakość nagrań najlepiej jest zachować strumień audio z Internetu bezpośrednio na dysku bez zbędnych przekodowań. Polskie Radio nadaje swoje audycje w Internecie używając kodeka audio promowanego przez firmę Microsoft o nazwie Windows Media Audio zwanego w dalszej części artykułu WMA. Jest to podobnie jak znany format MP3 format stratny. Przepływność strumienia nie jest duża i waha się (w zależności od stacji) od 64 kbit/s do 128 kbit/s. Skoro przepływność nie jest duża oznacza to, że strumień audio jest już w znacznym stopniu skompresowany a skoro WMA jest formatem stratnym to oznacza to, że otrzymujemy już strumień audio dosyć sporo zubożony. Konwersja tego zubożonego formatu do kolejnego stratnego formatu (na przykład do formatu MP3) może tylko pogorszyć sytuację - jeszcze bardziej pogorszyć jakość. Strumienie audio w formacie WMA zapisuje się do plików (kontenerów) w formacie ASF które posiadają rozszerzenie ASF właśnie albo WMA. Pliki te można odtworzyć praktycznie dowolnym programem służącym do odtwarzania plików audio/video. Windows Media Player radzi sobie z tego typu plikami bez problemu. Również wiele odtwarzaczy przenośnych odtwarza pliki WMA albo ASF. Możliwe jest też przekodowanie tego pliku gdy zaistnieje taka potrzeba.

Program SDP Downloader.

Najprostszym sposobem nagrania audycji radiowej Polskiego Radia jest użycie programu SDP Downloader. Instalacja tego programu nie sprawia żadnych problemów i nie wymaga większych komentarzy. Po zainstalowaniu programu uruchamiamy go z menu Start lub za pomocą skrótu na pulpicie.
Spróbujemy teraz nagrać fragment audycji nadawanej przez Program Drugi Polskiego Radia. Klikamy na przycisk Open. W oknie dialogowym wpisujemy adres http://www.polskieradio.pl/st/program2.asx. a następnie klikamy na przycisk Ok.
Pojawi się następujące okienko:
Klikamy na przycisk Yes albo Tak (w zależności od wersji językowej systemu operacyjnego). Pojawi się standardowe okienko wyboru pliku do zapisania. Dobrym miejscem na zapisanie pliku jest folder Moje Dokumenty. To nie jest plik do którego nagrywana będzie audycja radiowa. To mały plik ASX którego wykorzystanie omówię później. Klikamy na przycisk Go. Pojawi się się po raz kolejny standardowe okienko wyboru pliku do zapisania. Teraz jest to plik do którego nagrywać będziemy audycję. Jak widzimy proponowana nawa pliku to program2_live.asf. Proponuję jako lokalizację tego pliku wskazać folder Moja Muzyka który znajduje się w folderze Moje Dokumenty. Od momentu zatwierdzenia wyboru pliku do zapisu audycja radiowa jest już nagrywana:
Nagrywanie kończymy klikając na przycisk Abort. Plik program2_live.asf jest gotowy do użycia. Możemy odtworzyć nagrany plik wybierając z menu Monitor opcję Open monitor. Odtworzyć go można oczywiście dowolnym ulubionym programem do odtwarzania plików multimedialnych. To była procedura przy pierwszym użyciu programu DSP Downloader. Przy powtórnym nagrywaniu po kliknięciu na przycisk Open zamiast adresu HTTP wskazać można lokalizację pliku program2.asx uprzednio zapisanego w folderze Moje Dokumenty. Dalsza procedura postępowania nie zmienia się. Pewnym mankamentem omawianego sposobu nagrywania audycji radiowej jest fakt, że nie słyszymy tego co podsłuchujemy. Rozwiązaniem jest użycie programu który potrafi odtwarzać plik audio w momencie gdy jest on wciąż nagrywany. Takim programem jest sympatyczny program VLC Media Player. W trakcie nagrywania programem DSP Downloader bez problemu nagrywany właśnie plik możemy odtwarzać programem VLC Media Player.
Słyszymy audycję z pewnym opóźnieniem jednak nie jest to zbyt uciążliwe. Program VLC zostanie omówiony w drugiej części tego artykułu. W programie DSP Downloader można też zaplanować sobie nagranie audycji o określonej porze.

Zakończenie.

Za pomocą programu DSP Downloader w łatwy sposób można nagrywać audycje radiowe Polskiego Radia. Powstały plik ASF jest łatwy do odtworzenia w dowolnym programie do odtwarzania plików multimedialnych. W drugiej części artykułu pokażę jak dokonać nagrania za pomocą wspomnianego już programu VLC Media Player. Lokalizacje innych stacji Polskiego Radia znaleźć można na stronie http://www.polskieradio.pl/sluchaj/.

1 komentarz:

noekeller pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.

Szukaj w tym blogu

Ładowanie...